Sjungande kör blandad med kvinnor och män i olika åldrar.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Kör och musikverksamhet

Att sjunga i kör blir bara mer och mer populärt. Det är lätt att förstå eftersom att sjunga ger ett starkt välbefinnande, och gör man det tillsammans med andra blir upplevelsen ännu större!

Till vår kör- och musikverksamhet är alla välkomna, såväl nybörjare som rutinerade körmedlemmar.

Vi har flera olika körer, som är anpassade till medlemmarnas nivå. Barn- och ungdomskörer, Ultreiakören och Träne-Djurröds kyrkokör är bara några exempel på körer.

Dagar och tider finner du på respektive församling.
 
Välkommen till körsång!

Vä-Skepparslövs musikverksamhet

Barn-, ungdoms- och vuxenkörer i Vä-Skepparslöv

Barnkör sjunger.

Köpinge musikverksamhet

Barn-, ungdoms- och vuxenkören under ledning av kantor Jonas Svensson.

Barn sitter på golvet och sjunger och gör rörelser.

Träne-Djurröds musikverksamhet

Kyrkokören, Lilla och stora gruppen och ungdomskören.