Köpinge kyrka - nytt altare

Nytt designat altare från Glashyttan i Åhus.

Nytt i kyrkan är bland annat att södra korsarmen numera är ett litet kyrkorum avgränsat med en stor glasvägg. Där finns nu detta altare, designat av Lennart Nissmark och Martin Zirnzack från Glashyttan i Åhus.
 
2010 genomfördes en restaurering av Köpinge kyrka.

Den södra och norra korsarmen plus långskeppet renoverades.Jordvärme har installerats och södra kors-armen har gjorts om till en liten kyrka i kyrkan med en ny glasvägg och ny sakristia. En plats för alla förrättningar, men för de mindre sällskapen och en intimare känsla. Här har altaret fått sin plats.
Ett nytt altare, en gemensam skapelse från Studio Glashyttan i Åhus och Zaar Granit i Sibbhult  har fått ta plats i Gärds Köpinges nyrenoverade kyrka .

Nästan tusen år skiljer mellan kyrkans äldsta byggstenar och det nya altaret.

Återinvigning av Köpinge kyrka. Vid det nya altaret från vänster: Kontraktsprost Erland Stiber, Präst Lisbeth Lindehagen och Kyrkoherde Bengt-Åke Månsson.