Barnkör sjunger.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Köpinge musikverksamhet

Barn-, ungdoms- och vuxenkören under ledning av kantor Jonas Svensson.

Kom med och sjung i våra körer!

Torsdagar:                         
Barnkören"Kompiskören" 6-11 år kl. 14.45–15.30.
Barnkören övar i Köpinge skolas bibliotek.

Ungdomskören: "Körmit"  från 12-18 år kl. 17.00–17.45 i församlingshemmet.

Vuxenkören: Eukaristikören kl.19-21 i församlingshemmet.

Höstterminstart: vecka 36
Vårterminstart: vecka 3
Sportlov: vecka 8 - ingen verksamhet

Vid frågor kontakta kantor Jonas Svensson.