Kvinna i rosa klänning och kvinna i turkos klänning håller barn i dopklänning bredvid präst med bibel.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Information om dopet

Från och med den 1 januari 1996 gäller nya regler för dop och kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan. Ingen föds längre in i kyrkan utan det är genom dopet eller genom föräldrarnas anmälan, som man blir medlem i Svenska kyrkan.

Inbjudan och information

Inbjudan till dop och information om reglerna för kyrkotillhörighet skickas till alla nyblivna föräldrar så snart underrättelse om födelsen har inkommit till pastorsexpeditionen.

Om anmälan om dop eller kyrkotillhörighet inte inkommit till pastorsexpeditionen inom fyra månader efter födelsen tas förnyad kontakt med hemmet.
Kyrkoherden utfärdar alltid skriftlig bekräftelse när någon  upptagits i Svenska kyrkan.

Förnyad inbjudan kan göras i samband med barnets deltagande i kyrkans verksamhet och vid inbjudan till konfirmandarbetet.

Senast ett halvår före 18-årsdagen informeras odöpta, kyrkotillhöriga om dop och regler för kyrkotillörighet. Samtidigt erbjuds samtal och undervisning om dopet.

Vuxnas väg till dop och kyrkotillhörighet

För den som är odöpt eller döpt i någon icke evangelisk-luthersk kyrka, erbjuds undervisning inför upptagandet i Svenska kyrkan. Alla kristna kyrkor erkänner i pricip varandras dop, det är därför endast undervisning om vår egen kyrkas lära och tro som blir aktuell. Denna undervisning sker enskilt eller i grupp. Inbjudan till samtalsgrupp för dop är givetvis öppen även för den som är döpt, men vill ha hjälp att "leva sitt i dop".

Förberedelser för dop av barn

Förberedelser inför barndop har en mångårig tradition bakom sig i våra församlingar. Före dopet har föräldrarna dopsamtal med prästen, där föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och ge uttryck för sina förväntningar och känslor.

Platsen för dopsamtalet brukar vara i barnets hem, men vid speciella tillfällen kan samtalet i stället ske i "dopkyrkan" eller i prästens rum".

Dopgudstjänsten

Dopet firas som församlingsgudstjänst.
Dop i hemmet eller "fristående" dop förekommer endast i undantagsfall t ex. vid medicinska, psykiska eller sociala skäl.

Vi vill göra dopet till en angelägen och glad fest i församlingen.

Dopuppföljningen

Församlingens barn-, ungdoms - konfirmandarbete har en klar och tydlig kristen inriktning, och betraktas som dopuppföljning. Detta arbete är relaterat till dopet som livstydning.

Alla som döps under året, inbjuds Kydelsmässodagen att avhämta sin dopängel i respektive församlings kyrka.

Läs mer om Dop

Besök Dopsajten.se

 

Dopskål i silver på vit broderad duk med blommor.

Lördagsdop

Välkommen att boka tid för lördagsdop