Händer möts över valurna vid överlämnande av valkuvert till kyrkovalet.
Foto: Magnus Aronsson-IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Alla kan vara med och påverka. Genom kyrkovalet tar vi tillsammans ansvar för Svenska kyrkan.

Kyrkovalet genomförs vart fjärde år. Då väljer Svenska kyrkans medlemmar dem som ska styra församlingar, stift och den nationella nivån. 

 

Röd psalmbok med brun ordförandeklubba på.

Kyrkofullmäktige

Pastoratets högsta beslutande organ.

Beige äldre bibel på orgelpall framför kyrkorgel.

Pastoratets Kyrkoråd

2022 - 2025

Hand med röd penna skriver i ett block.

Au - Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kyrkorådet och genomför beslut som kyrkorådet har fattat.

Blåa, svarta och röda psalmböcker.

Församlingsråd Vä-Skepparslöv

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Uppslagen bibel med två par glasögon liggande i uppslaget.

Församlingsråd Köpinge

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Röd kyrkohandbok, Missalebok och kyrkohandbok för svenska kyrkan.

Församlingsråd Träne-Djurröd

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.