Blåa, svarta och röda psalmböcker.
Foto: Kristiina Ruuti/Ikon

Församlingsråd Vä-Skepparslöv

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Församlingsrådet 2022 - 2025

Församlingsrådet i Vä-Skepparslöv har tretton ledamöter, varav åtta ordinarie och fem ersättare. Deras huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Men där kan även ingå andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen.

Ordförande:

Per Einarsson

Vice ordförande:

Anne Petersson Nilsson

Ordinarie ledamöter:

Per Einarsson, Eva-Lena Dackebro, Yvonne Johnsson, Anne Petersson Nilsson, Mats Johansson, Lena Winberg, Rebecca Haag och Kersti Antonsson.

Ersättare:

Sonja Fredriksson, Mary Alvarsson Marks, Inger Svensson, Nils-Erik Larsson och Katarina Nilsson.

Sekreterare:

Kersti Antonsson

Vice sekreterare:

Eva-Lena Dackebro

Självskriven:

Kyrkoherde Bengt-Åke Månsson