Röd kyrkohandbok, Missalebok och kyrkohandbok för svenska kyrkan.
Foto: Gustaf Hellsing IKON

Församlingsråd Träne-Djurröd

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Församlingsrådet 2022 - 2025

Församlingsrådet i Träne-Djurröd har tolv ledamöter varav åtta ordinarie och fyra ersättare. Deras huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Men där kan även ingå andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen.

Ordförande:

Billy Emilsson

Vice ordförande:

Bengt-åke Bogren

Ordinarie ledamöter:

Lars Johansson, Maja Möller, Billy Emilsson, Sven-Olof Jönsson, Inger Premberg, Henry Svensson, Bengt-Åke Bogren och Ulla Jönsson.

Ersättare:

Maj Svensson, Sara Faijersson, Lena Svensson och Holger Åkesson.

Sekreterare:

Inger Premberg

Självskriven:

Simon Granath - församlingspräst