Uppslagen bibel med två par glasögon liggande i uppslaget.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Församlingsråd Köpinge

Vars huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen.

Församlingsrådet 2022 - 2025

Församlingsrådet i Köpinge har tolv ledamöter, varav åtta ordinarie och fyra ersättare. Deras huvuduppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Men där kan även ingå andra uppgifter som anges i församlingsinstruktionen.

Ordförande:

Bo Johansson

Vice ordförande:

Mårten Nilsson

Ordinarie ledamöter:

Bo Johansson, Anita Nilsson, Mårten Nilsson, Ingrid Fajersson, Christina Borgström, Bengt Nilsson, Anna-Lena Lindahl och Lars-Ingvar Elofsson.

Ersättare:

Birgitta Ysberg, Jenny Gunnarsson, Helena Elofsson och Nils-Eric Persson.

Sekreterare:

Christina Borgström

Självskriven:

Lisbeth O. Lindehagen - församlingspräst