Foto: Christina Strand Larsson/IKON

Församling

I pastorat som består av flera församlingar har kyrkoherden sin tjänst i den största församlingen.
I de andra ingående församlingarna tjänstgör då präster (komminister) i pastoratet.

Kyrkoherden är chef för pastoratet och har ett samordnings- och tillsynsansvar för all verksamhet.