Diakon och äldre kvinna sitter i soffa.
Foto: Johannes Frandsen

Diakoni och vuxenverksamhet

Diakonin riktar sig till dem som behöver hjälp och stöd i olika levnadsskeden.

Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete, som genom delaktighet och respekt  hjälper människor i utsatta situationer.

Diakoni är ett centralt begrepp i kyrkan och ska bedrivas i varje församling.
Alla som är döpta har en uppgift att utöva den.
Kristen tro bär inom sig kallelsen till ansvar och handling.
Diakoni beskriver det sätt att vara, som växer fram ur enskilda personers och församlingars svar på denna kallelse.

Uppgifterna varierar beroende på de lokala och sociala behoven, samt församlingarnas struktur.

Varhelst det finns mänsklig nöd är det diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar. Huvuduppgifterna är att:

 • Ge konkret hjälp till utsatta.

 • Ge hjälp och stöd till människor att själva förändra sin situation.

 • Lyfta fram och förändra orättvisa och förtryckande politiska, social och ekonomiska strukturer.

Tag kontakt med oss:

 • Om Du blivit sårad av livet

 • Om Du vill ha någon att samtala med

 • Om Du har en jobbig vardagssituation

 • Om Du vill få kontakt med församlingens mötesplatser och bearbetningsgrupper

 • Om Du vill bli volontär                                        

I våra församlingar drivs den diakonala verksamheten av diakonen i samarbete med prästerna, andra medarbetare och frivilligarbetare.

Vi lyssnar och reflekterar tillsammans med Dig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Ett smakprov på olika mötesplatser i församlingarnas regi:

 • Leva-vidare-grupp: självhjälpsgrupp för Dig som mist en nära anhörig genom dödsfall.

 • Sopplunch: en stunds avkoppling och måltidsgemenskap mitt i vardagen.

 • Vändpunkten: bearbetningsgrupp för Dig som är anhörig till missbrukare.

 • Träffpunkten: vi träffas för en meningsfull gemenskap. Varierat innehåll.

 • M-gruppen och Torsdagsgruppen: mötesplats för daglediga, sjukskrivna och sjukpensionärer.

 • Kulturfrukost: med olika aktuella ämnen.

 • Diakonigrupper: för Dig som vill göra en ideell insats för medmänniskan.

      

                                                                                                                                    

Färdigt växthus med tegelgrund.

Växthuset i Hälsans trädgård i Köpinge

Växthuset stod färdigt i november precis lagom till allhelgonahelgen.

Två kvinnor sitter på sten och tittar ut över grönt fält.

Dagledig, sjukskriven eller sjukpensionär

I Vä-Skepparslövs pastorat tar sig det diakonala arbetet många uttryck. Samtal och gemenskap är en viktig bit. För dig som är dagledig, långtidssjukskriven eller sjukpensionär finns "Torsdagsgruppen" och "M-gruppen".

Äldre kvinna i randig tröja samtalar med andra män och kvinnor.

Träffpunkten

Vi träffas i all enkelhet och har en trevlig gemenskap.

Väderkvarn med tallar i bakgrunden.

Promenad vid kvarnen i Skepparslöv

Vi träffas för en gemensam promenad med efterföljande medhavd fika.

Äldre man i blå keps, skjorta och röd väst samtalar med äldre man i blå och vitrandig tröja och mörk jacka.

Väntjänsten

Är en grupp för dig som vill engagera sig ideellt. Vi träffas i Martasalen i Vä församlingshem.

Pennor, penslar och färg.

Kreativt café i Vä och i Köpinge

På Väntjänstens drop-in café träffas vi för en stunds trevlig samvaro med skapande.

Yngre kvinna håller armen om äldre kvinna.

Ideellt arbete

I Svenska kyrkan behövs frivilliga insatser. Du kan göra skillnad för andra människor och dig själv.

Tre glad kvinnor.

Övrigt

Diakoni betyder tjäna. Diakoni är kyrkans omsorg om människor oberoende av ålder, tro eller livssituation.

Diakonins uppgift är att leda och föra det diakonala arbetet framåt i församlingen, men även att finnas till för samtal, rådgivning och eller stöttning på olika vis. 
En diakon kan även göra hembesök.

Carina finns till för alla boende i pastoratets alla församlingar. Så om du önskar är du välkommen att ta kontakt med Carina.