Orangea blommor dekorerade på en kista med vita tända ljus bredvid.
Foto: Johannes Frandsen IKON

Begravningsavgift

Enhetlig begravningsavgift

Den första januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige.

Det innebär: att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift.

Två tända vita ljus i tennljusstakar, tre tulpaner i en tennvas vid ett foto i ram.
Foto: Alex o Martin IKON

Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017.Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016.

Det har setts som en rättvisefråga att alla ska betala samma avgift oavsett var man bor i landet.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för.

På skattsedeln är begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Kontakta oss:
Vä församlingshem
Kung Valdemars väg 17 (vid kyrkan)
Postadress:
Snårarpsvägen 1
291 65 Kristianstad
Tele. 044-24 64 30
Fax: 044-24 64 39

E-post: Va.pastorat@svenskakyrkan.se
Besök-och telefontid:
tisdag kl. 16-18
onsdag-fredag kl. 10-12