Foto: Lotta Sundberg/IKON

Barn- och ungdomsverksamhet

Målsättning för barn- och ungdomsverksamheten                                      

Att genom samtal och berättelser för barnen och ungdomarna visa på  en levande tro baserad på Jesu eget sätt att vara enligt Bibeln. 

Att kyrkan ska stödja barnen och ungdomarnas personliga utveckling.

Vara en inkörsport med "låg tröskel" genom ett brett utbud av Gudstjänstformer från tystnad till Gospel.

Att försöka få barnen och ungdomarna se kyrkan som en naturlig del av samhällslivet.

Att skapa kontakt med föräldrarna och öppna vägar till vuxenverksamhet och därmed bearbeta fördomar och negativa attityder till kyrkan.  

Att lära barnen och ungdomarna tala om sina känslor och att visa empati för dem man upplever annorlunda. Av andra upplevs man kanske själv som annorlunda. Då är Jesu ord: Matt. 7:12 "Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem", ett verkligt rättesnöre.                                                                                                 

Att upprätthålla en kontinuitet med grupper för alla barn- och ungdomsåldrar. 

Detaljmål som utgörs av terminplaneringarna.    

                                      

Vit tallrik med röd och gul färg i. Tejprulle, grön sax och gulgröna svampar.

Vä-Skepparslövs barn-och ungdomsverksamhet

Lek, sång, pyssel och gemenskap för olika åldrar.

Pojke i grå tröja och flickor i svarta och grå tröjor dansar.

Köpinges barn- och ungdomsverksamhet

Lek, sång, pyssel och gemenskap för olika åldrar.

Händer pyssar med papperfigurer på ett bord med tuschpennor.

Träne-Djurröds barn- och ungdomsverksamhet

Lek, sång, pyssel och gemenskap för olika åldrar