Hand med röd penna skriver i ett block.
Foto: Gustaf Hellsing IKON

Au - Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärenden till kyrkorådet och genomför beslut som kyrkorådet har fattat.

Kyrkorådets arbetsutskott - AU 2022 - 2025

Kyrkorådets arbetsutskott bereder ärenden till kyrkorådet och genomför beslut som kyrkorådet har fattat.

Det ingår till exempel i arbetsutskottets uppgifter att ta fram underlag till budget för pastoratet och att på kyrkorådets uppdrag följa vad som händer och sker i Vä-Skepparslövs pastorat.

Arbetsutskottet är också ett personalutskott som har ansvar för bland annat medarbetarnas arbets- och anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Ordförande:

Billy Emilsson

Vice ordförande:

Mats Johansson

Ledamot:

Mats Johansson, Billy Emilsson, Bo Johansson, Bo Nilsson och Pia Dahlin.

Ersättare:

Mary Alvarsson Marks, Bengt-Åke Bogren, Mårten Nilsson och Marie Ysberg.