Foto: Lói Stefánsson

Vision och identitet

Vision: I en levande bygd vill vi se Gud beröra och människor att växa i tro, liv och gemenskap.

identitet

Uppvidinge pastorats identitet bygger på tre ord: tro, gemenskap och konsekvens. Utifrån dessa vill vi vara en kyrka som gör skillnad för människor i våra församlingar.

 • Vi vill vara ett öppet och välkomnande pastorat. 

• Vi vill vara en öppen engagerad kyrka som arbetar i samtiden för framtiden

• Vi vill tänka i nya banor med stor respekt för vår historia och tradition.

• Vi är en del av den världsvida kyrkan där alla är välkomna och ska kunna känna sig delaktiga.

Som kristen kyrka utövar vi vår tro i gudstjänstlivets ord och sakrament, i mässa, bön och lovsång liksom i fördjupning genom undervisning och samtal. Vi vill förkunna Jesus Kristus i ord och handling.

I vår kyrka får tro och tvivel plats bredvid varandra. Bibelns ord och den kristna traditionen har lagt grunden till kyrkan. Det är en stabil grund som håller och ger människor utrymme att komma med sina tankar, både tro och tvivel.

Uppvidinge pastorat är en plats för tro men också en gemenskap som ger utrymme för tvivel och möjlighet att tillsammans utforska det vi inte förstår. Det Kristus gjort är att visa vägen, vi omsätter det nu i vårt eget kyrkliga liv och i vår vardag.

Lokalt präglat – gemensamt ansvar. Så arbetar vi tillsammans. Det finns likheter och skillnader mellan församlingarna och vi ser att det är viktigt att varje församlings särart får utrymme att finnas till och utvecklas.

Texten ovan är utplockad från vår Församlingsinstruktion