Musikverksamheten i Lenhovda

Om musiken i Lenhovda-Herråkra församling

VARFÖR SJUNGER VI I KYRKAN?

Musiken i Lenhovda-Herråkra församling

Musikens främsta uppgift är att berika och förtydliga upplevelsen av gudstjänsten. Gemensamt får vi uttrycka vår glädje, sorg, tacksamhet, oro, längtan… Listan kan göras lång, och vad musiken innebär för just dig beror på vem du är och vad du tar med dig när du kommer till kyrkan.

För kyrkomusikern är det största och viktigaste att få arbeta med församlingens sång. Sång med de olika körerna men också med den gudstjänstfirande församlingen. Här är det viktigt att få möta olika sorters musik och genrer. Körerna sjunger repertoar från hela musikhistorien och till gudstjänsterna väljer vi gärna psalmer som spänner över ett långt tidsperspektiv.

Att fira gudstjänst och sjunga lovsånger tillsammans med andra är fantastiskt, men vi vill också erbjuda möjligheter för dem som behöver en stilla stund eller vila från vardagens alla måsten. En stilla kvällsbön med musik, musik i Allhelgonatid eller ett musikstycke i samband med en själaringning kan ge just detta.

Att sjunga tillsammans hjälper oss att må bättre!

Det finns forskning som visar på att körsång är rena hälsokuren! I Lenhovda-Herråkra församling erbjuder vi körsång för barn mellan 7-12 år och för vuxna i alla åldrar. Repertoaren är bred och varierad och av skiftande svårighetsgrad.