Foto: Kristina Strand Larsson

Samtal om tro och liv och vadsomhelst

I våra församlingar finns olika möjligheter till samtal om allt mellan himmel och jord. Du kan alltid kontakta en präst eller diakon om du behöver enskilda samtal. Vi försöker också ordna tillfällen då fler kan mötas för samtal.