Foto: Henrik Hellgren

Om oss

Uppvidinge pastorat består av fyra församlingar med olika historia och traditioner som numera verkar tillsammans enligt uttrycket "lokalt präglat - gemensamt ansvar". Här kan du läsa mer om varje församling, om kyrkorna och det arbete vi gör i våra församlingar.

Kyrkoherde

Lói Stefánsson

Lói Stefánsson

Uppvidinge pastorat

Kyrkoherde