Vill du hjälpa en medmänniska?

Nyhet Publicerad Ändrad

Du behövs

Det finns många olika sätt att hjälpa sina medmänniskor på.
Är du intresserad av att hjälpa till?
Ring någon av Diakonerna så berättar de om vilka olika grupper som finns.

Jeanette Norrby, diakoniassistent Älghult, 0481-63385
Rose-Marie Emilsson, diakon/prästkandidat Åseda, 0474-12144
Yvonne Yngvesson, diakon Åseda, 0474-12452