Musikverksamhet Älghult

Älghults församling har ett blomstrande musikliv med körer och duktiga musiker.