Musikmedverkan i gudstjänster Åseda

Ibland medverkar solister eller körer i våra gudstjänster. Här vill vi berätta när det sker

Torsdag 18 april kl 17.00-18.30 - Vardagsgudstjänst, med enkel kvällsmat, för                                                                stora och små i Församlingshemmet

  • G-klaven
  • Korv med mos

Söndag 28 april kl 16.00 - Mässa

  • Sofia Thuresson, sång

Söndag 23 juni kl 18.00 - Musikgudstjänst

  • Tre S, sång
  • Katharina Moberg, violin

Söndag 28 juli kl 10.00 - Ekumenisk sånggudstjänst OBS! Tiden

  • Charlotta och Towe Widerberg, sång
  • Ola Emilsson avtackas

Söndag 25 augusti kl 14.00 - Friluftsgudstjänst i Mörteleks hembygdsgård

  • Yvonne Elmgren och N-G Lundgren, sång, dragspel
  • Servering