Musikmedverkan i gudstjänster Åseda

Ibland medverkar solister eller körer i våra gudstjänster. Här vill vi berätta när det sker

Söndag 21 augusti kl 14.00 - Friluftsgudstjänst vid Hjälmastugan, Mörtelek

  •  Yvonne Elmgren och Nils-Gunnar Lundgren, dragspel 

Söndag 11 september kl 16.00 - Musikmässa

  • Tre S, sång: Anna Bergqvist, Åsa Stenquist, Anna-Lena Magnusson

Söndag 25 september kl 16.00 - Gudstjänst för Stora och små

  • Barnkör
  • Utdelning av Bibel för barn