Konserter/Musikgudstjänster i Älghult

Välkommen till gudstjänster med musikmedverkan eller andra musikaliska evenemang!

 Öppen Kyrka                Tisdagar kl 14.00-15.00 och Torsdagar kl 18.00

Levande musik , ljuständning, psalmsång- önska gärna musikstycken att sjungas eller spelas. Varmt Välkommen!