Musikverksamhet Åseda

Välkommen till musikverksamheten i Åseda!

Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Musikmedverkan i gudstjänster Åseda

Ibland medverkar solister eller körer i våra gudstjänster. Här vill vi berätta när det sker