Foto: Lói Stefánsson

Liv och tro

Tron är personlig för vi tror på en Gud som blivit som en av oss genom Jesus Kristus. Tron fungerar bäst i en gemenskap - det är därför Kyrkan finns. Här kommer du att kunna finna sidor och tankar, länkar och sådant som kan intressera den som vill fördjupa sin kristna tro.

Saknar du något på vår hemsida? Låt oss veta. 

Vi tänker oss att här ska det finnas något om 

  • Bön
  • gudstjänst
  • Nattvarden
  • Meditation
  • Tro
  • Pilgrimsvandringar

Du kan vara med om att påverka genom att skriva och berätta vad du skulle vilja ha med - vad du saknar på hemsidan eller något annat du vill tillföra. Skriv då till: loi.stefansson@svenskakyrkan.se 

 

Långfredagsgudstjänst i Uppsala domkyrka 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon