Kyrkoråd

Mandatperioden 2022 - 2025

kyrkoråd

LEDAMÖTER

Lars Carlsson, Aktiv kyrka, ordförande
Per Ragnarson, Centerpartiet, vice ordförande
Björn Dahlén, Aktiv kyrka
Heléne Granflo, Kyrkans framtid 
Margareta Johansson, Kyrkans framtid
Ingrid Hugosson, Centerpartiet
Margareta Linnér, Aktiv kyrka
Bengt Sandell, Aktiv kyrka

ERSÄTTARE

Lena Gustafsson, Kyrkans framtid
Ann-Sofie Olofsson, Centerpartiet
Inger Sand, Aktiv Kyrka
Frida Öhman, Aktiv kyrka