Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2022-2025

kyrkofullmäktige

LEDAMÖTER

Aktiv kyrka
Lars Carlsson
Anna-Lena Bennesved
Dan Petersson, ordförande
Elise Karlsson
Björn Dahlén
Inger Sand
Frida Öhman
Bengt Sandell
Mari Illbratt

Centerpartiet
Ingrid Hugosson, vice ordförande
Per Ragnarson
Rolf Wilhelmsson
Sofia Cronholm

Kyrkans framtid i Uppvidinge pastorat
Heléne Granflo
Margareta Johansson
Lena Gustafsson
Gunilla Nielsen

Sverigedemokraterna
Robert Fredriksson

ERSÄTTARE

Aktiv kyrka
Peter Ekman
Benny Jarhall 
Margareta Schlee
Margaretha Linnér
Marie Nord

Centerpartiet
Ann-Sofie Olofsson
Eva Palmqvist

Kyrkans framtid i Uppvidinge pastorat
Ingrid Bruzell
Jenny Lindell Bakke