Foto: A.W.

Körer Lenhovda

Körsång är glädje, gemenskap och en viktig del i varje församlings liv.

Observera att vårterminens körstart blivit framflyttad till vecka 6

Upp&Ner, församlingens barnkör övar onsdagar 14.30-16.00 i Lehovda församlingshem. Sång, fika och pyssel för barn i F-klass till åk 6. 
Har du frågor eller vill anmäla dig?  
Mejla till 
Andreas Welinder 
 
SacreKören, församlingens kyrkokör övar torsdagar 19.00-20.30 i Lenhovda församlingshem. Kören sjunger flerstämmigt och välkomnar nya körsångare, både män och kvinnor. 
Mejla till
Andreas Welinder