Foto: LS

Körer Lenhovda

Körsång är glädje, gemenskap och en viktig del i varje församlings liv. Vi hoppas komma igång igen med körverksamheten till hösten 2021.

(så hade vi tänkt innan Covid-19)

 Kyrkokören

Kyrkokören övar på torsdagar kl 19:00 - 20:30.

Körledare är Katharina Moberg. 

Barnkör

Barnkören övar varje torsdag kl. 15.30 - 17.00 

Ledare är Katharina Moberg