Foto: A.W.

Körer Lenhovda

Körsång är glädje, gemenskap och en viktig del i varje församlings liv.

Upp&Ner, församlingens barnkör övar onsdagar 14.30-16.00 i Lehovda församlingshem.

Sång, fika och pyssel för barn i F-klass till åk 4 
Har du frågor eller vill anmäla dig?  
Mejla till 
elisabeth.alexandersson@svenskakyrkan.se 
 
SacreKören, församlingens kyrkokör övar inte regelbundet utan gör punktinsatser vid vissa högtider. Hör av dig till församlingen om du är sugen på att sjunga.