Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Välkommen att vara med i våra körer! 

Kyrkokören - tisdagar 18.30-20.00. Start 29/8                                                      Vi är en blandad fyrstämmig kör som sjunger både sakralt och profana körsånger.
Vi sjunger vid gudstjänster, konserter, valborg och musikcaféer.  

Buskören årsk 1-2 - torsdagar 17.30-18.30. Start 7/9                                      Vi sjunger rörelsevisor och sånglekar tillsammans.                                              
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna.

G-klaven (årsk 3-6) - torsdagar 17.30-18.30. Start 7/9                                  Vi lär oss sjunga efter noter och gör musikaler.                                                   
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna

Ungdomskör (12-19 år) - torsdagar 16.15-17.00.                                                Vill du vara med? Ring för information.                                                                     Vi sjunger efternoter och i stämmor.                                                                          Vi medverkar sedan med vår sång i gudstjänster och konserter

Körledare
Rosemary Karlsson
070-291 52 55                                                                                                            rosemary.karlsson@svenskakyrkan.se