Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Välkommen att vara med i våra körer! 

Kyrkokören - tisdagar 18.30-20.00. Start 30/8                                                                   Vi är en blandad fyrstämmig kör som sjunger både sakralt och profana körsånger.
 Vi sjunger vid gudstjänster, konserter, valborg och musikcaféer.  

Buskören f-årsk 2 - torsdagar 17.00-17.30. Start 8/9                                                        Vi sjunger rörelsevisor och sånglekar tillsammans.                                              
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna.

G-klaven (årsk 3-6) - torsdagar 17.30-18.15. Start 8/9                                                    Vi lär oss sjunga efter noter och gör musikaler.                                                   
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna

Ungdomskör (12-19 år) - torsdagar 16.15-17.00. Start 8/9                                              Vill du vara med? Ring gärna innan för information.                                                                  Vi sjunger efternoter och i stämmor.                                                                                          Vi medverkar sedan med vår sång i gudstjänster och konserter

Körledare
Rosemary Karlsson
070-291 52 55                                                                                                                        rosemary.karlsson@svenskakyrkan.se