Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Välkommen att vara med i våra körer! 

Kyrkokören - tisdagar 19.00-20.30. Ev. Start hösten -21                                    Vi är en blandad fyrstämmig kör som sjunger både sakralt och profana körsånger.
Vi sjunger vid gudstjänster, konserter, valborg och musikcaféer.  

Buskören 5-7 år - torsdagar 17.30-18.00. Ev. Start hösten -21                         Vi sjunger rörelsevisor och sånglekar tillsammans.                                              
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna.

G-klaven (8-12 år) - torsdagar 18.05-19.00.  Ev. Start hösten -21.                                    Vi lär oss sjunga efter noter och gör musikaler.                                                   
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänsterna

Gemensam avslutning för barnkörerna 18.45-19.00

Ungdomskör (12-19 år) - torsdagar 16.15-17.00.  Ev. Start hösten -21        Vi sjunger efternoter och i stämmor.                                                                              Vi medverkar sedan med vår sång i gudstjänster och konserter

Körledare
Rosemary Karlsson
mb/sms 070-291 52 55                           

 

Rosemary  Karlsson

Rosemary Karlsson

Uppvidinge pastorat

Kantor