Körer Åseda

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Välkommen att vara med i våra körer! 

Kyrkokören - tisdagar 18.30-20.00. Start 23/1                                                      Vi är en blandad fyrstämmig kör som sjunger både sakralt och profana körsånger.
Vi sjunger vid gudstjänster, konserter, valborg och musikcafé

Buskören- just nu vilande                                                                                              Vi sjunger rörelsevisor och sånglekar tillsammans.                                              
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänster.

G-klaven (årsk 1-5) - torsdagar 17.30-18.30. Start 25/1                                  Vi lär oss sjunga efter noter och gör musikaler.                                                   
Vi medverkar sedan med vår sång i familjegudstjänster.

Ungdomskören (just nu vilande)

Vi lär oss sjunger efter noter och i stämmor.                                                                Vi medverkar sedan med vår sång i gudstjänster och vid konserter.

Körledare
Rosemary Karlsson
070-291 52 55                                                                                                            rosemary.karlsson@svenskakyrkan.se