Körer Älghult

Körsång är glädje och gemenskap och en viktig del av församlingens liv

Församlingens körer

Barnkören Alstermo
Vilande

Silvertonen

Silvertonen är kören för dig som är pensionär eller dagledig. Vi sjunger sånger i enklare arrangemang och jobbar med olika teman.

Älghults kyrkokör Tacksägelsedagen 2018

Kören övar varje onsdag kl 13-14 i Älghults församlingshem. Körledare: Elisabeth Ernstig. 

Kyrkokören
Torsdagar kl 19:00 – 21:00 Älghults kyrko och hembygdskör. Det är en blandad fyrstämmig kör för alla åldrar med bred repertoar. Ledare Elisabeth Ernstig

Hör gärna av dig till Elisabeth om du vill ha mera information Tel 070-2001779.

 

 

VÄLKOMNA!