Konserter/Musikgudstjänster Nottebäck

Ro inför helgen, orgelmusik och diktläsning
25/9, 23/10 och 20/11
Nottebäcks kyrka kl. 18.00

25/10 Musikgudstjänst i Nottebäcks kyrka kl 16.00
Elisabeth Ernstig, Katharina Moberg, Agneta Preifors Ståhl, 
Sång, piano, orgel, fiol, flöjt