Hjärtstartare

Nu finns det hjärtstartare i Uppvidinge pastorat!

Uppvidinge pastorat har nu köpt in 12 styck hjärtstartare. De finns i kyrkorna i Lenhovda, Herråkra, Nottebäck, Åseda och Älghult, i Kapell Nytorpet & Fröseke kapell, i Kyrkans hus i Norrhult samt i församlingshemmen i Åseda, Lenhovda, Nottebäck och Älghult.

Du hittar dem i Sveriges hjärtstartarregister http://www.hjartstartarregistret.se/  

fakta

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast 11% överlever årligen (586 st år 2016). Om en snabb strömstöt ges inom tre minuter från kollaps med hjälp av en hjärtstartare, kan så många som 70% överleva visar studier från USA och Stockholm.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå och hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. En person som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen hjärt-lungräddning (HLR) påbörjas, eller hjärtstartare används, minskar överlevnaden med ca 10% per minut. Korrekt utförd HLR som påbörjas omedelbart kan öka överlevnaden 2-3 gånger i jämförelse med om ingen HLR alls är given före ambulansens ankomst visar vetenskapliga studier. Man kan inte "göra fel", utan det gäller att våga ingripa.  (Källa: hjartstartarregistret.se/fakta). 

Se filmer hur du gör HLR här:
http://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/