Gravskötsel

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdig skick enligt 7 KAP 3 § BEGRAVNINGSLAGEN