Val av gravplats

Människor har olika önskemål

Kristna, muslimer, hinduer, buddhister, sikher, judar, bahaier, taoister, icke-troende, ateister; alla har olika traditioner eller önskemål om hur den avlidna skall begravas.

Uppvidinge pastorat kan som huvudman för begravningsverksamheten erbjuda traditionella begravningsplatser för kristna, muslimer, icke-troende och för de som kan begravas på allmän begravningsplats. För övriga önskemål hänvisar vi till Hovshaga begravningsplats i Växjö där det till exempel finns gravkvarter för katoliker och bahaier.

Angivna priser gäller till och med 2024-12-31.

Följande gravskick (gravplatstyper) finns inom Uppvidinge Pastorat:

Kistgravplats (A)

En kistgravplats är en enskild gravplats för gravsättning av kistor eller askurnor. Gravbrev utfärdas på 25 år och gravrätten kan därefter återlämnas eller förnyas av gravrättsinnehavaren på de villkor som huvudmannen  har beslutat. 

Om så önskas kan en gravsten monteras efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen. Själva platsen kostar inget eftersom den är betald genom begravningsavgiften. Gravanordning (gravsten) bekostas av dödsbo eller gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning och gravskötsel. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot betalning.

Urngravplats (B)

Gravbrev utfärdas på 25 år och gravrätten kan därefter återlämnas eller förnyas av gravrättsinnehavaren på de villkor som huvudmannen beslutat. 

Om så önskas kan en gravsten monteras efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen. Själva platsen kostar inget eftersom den är betald genom begravningsavgiften. Gravanordning (gravsten) bekostas av dödsbo eller gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordning och gravskötsel. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot betalning.

Askgravplats (C)

Askgravplatserna i Nottebäck och Älghult består av stenpelare med plats för 10 namnskyltar per sida med som mest två stycken namn per skylt. Vid varje sida av stenpelarna finns det totalt plats för 20 stycken urnor/askor och det finns möjlighet för make/maka/sambo att gravsättas bredvid varandra.

Detta är en gravsättning med upplåtelse av begränsad gravrätt i 25 år med garanterad plats för som mest 2 urnor/askor per plats med gemensam namnskylt. Gravrätten får därefter förnyas av gravrättsinnehavaren på de villkor som huvudmannen beslutat.

Vid gravsättning får anhöriga välja vid vilken stenpelare, och på vilken sida av stenpelaren, man önskar att gravsättning ska ske. Anhöriga får närvara vid gravsättningen och blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får läggas på anvisad plats.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen. Endast lösa, levande blommor och levande ljus får placeras på anvisad plats i hållare. Man får inte plantera växter, lägga ut kransar, ställa ut ljuslyktor eller liknande på askgravplatsen.

Den gravsattes namn får sättas upp på stenpelaren i askgravplatsen vid den sida där gravsättningen har skett till en kostnad av för närvarande 4000 kronor. Titlar eller smeknamn är inte tillåtet på namnskylten. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för beställning av namnskylten och monterar när vädret tillåter. Om en ny gravsättning sedan sker inom platsen och ett namn ska läggas till på namnskylten, görs efter beställning en ny skylt till den då gällande avgiften och gravrätten förlängs i 25 år.

Detta är en gravrätt med tydliga begränsningar enligt ovan. Orsaken till det är att det är flera som har gravrätt bredvid varandra inom Askgravplatsen. Om du själv vill välja utformning, växter och smyckning på din gravrätt, så ska du inte välja detta gravskick. Vi rekommenderar då i stället en urngravplats eller liknande.

Askgravlund (D) 

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär. Den ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt (inget gravbrev). Askan gravsätts antigen utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Anhöriga får närvara vid gravsättning. Man kan inte reservera plats för framtida gravsättningar.

I Lenhovda sätts ett glasblock med namn upp till en kostnad av 1 400 kr. I Åseda samt Älghult sätts en namnplatta i brons upp till en kostnad av 2800 kr. För samtliga gäller ett namn per glasblock/bronsplatta. Beställning och montering av glasblock/bronsplatta görs av kyrkogårdsförvaltningen och tas bort efter 25 år.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Minneslund (E)

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner. Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt (inget gravbrev).

Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material. Askans läge i minneslunden markeras inte.

Minneslunden är kostnadsfri.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Muslimskt kvarter (F)

Enskild gravplats för gravsättning av kistor. Gravarna är orienterade så att ansiktet är vänt mot Quilba som ligger i Mekka. Gravbrev utfärdas på 25 år och gravrätten kan därefter återlämnas eller förnyas av gravrättsinnehavaren på de villkor som huvudmannen beslutat.

Om så önskas, kan en gravsten monteras efter godkännande av kyrkogårdsförvaltningen. 

Själva platsen kostar inget eftersom den är betald genom begravningsavgiften. Gravanordning (gravsten) bekostas av dödsbo eller gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren ansvarar för grananordning och gravskötsel. Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel mot betalning.

Spridning av aska

Askan efter avliden får strös ut på annan plats om Länsstyrelsen godkänner det. Ansökan om spridning görs till Länsstyrelsen.

 

Sammanställning av pastoratets gravskick (gravplatstyper) 

Åseda kyrkogård: A+B
Åseda Skogskyrkogård: A+B+D+E+F
Nottebäck kyrkogård: A+B+C+E
Granhult kyrkogård: A+B+E
Lenhovda kyrkogård: A+B+D+E
Herråkra kyrkogård: A+B
Älghult kyrkogård: A+B+C+D+E

Kistgravplats (A)
Urngravplats (B)
Askgravplats (C)
Askgravlund (D) 
Minneslund (E)
Muslimskt kvarter (F)

Gravplatsvisning

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder kostnadsfritt en gravplatsvisning. Detta innebär att man tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen utser en gravplats som känns bra. Ta gärna kontakt med kyrkogårdsförvaltningen eller kyrkvaktmästarna och boka tid i förväg.

Vi kan såklart även svara på frågor som rör olika gravskick.

Åseda kyrkogård och Skogskyrkogården

Sofia Larsson 0474-124 59
Jacob Sköld Blomfeldt 0474-124 60

Nottebäck kyrkogård och Granhult kyrkogård

Adam Svensson 0474-124 65
Peter Larsson 0474-124 69

Lenhovda kyrkogård och Herråkra kyrkogård

Martin Johnsen 0474-124 62
Helga Bensch-Giesemann 0474-124 68

Älghult kyrkogård

Charlotte Sundin 0474-124 75
Mikael Johansson 0474-124 63

Förvaltningsassistent

Anna Erlandsson 0474-124 58