Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppvidinge pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 5, 36430 Åseda Postadress: BOX 80, 36421 ÅSEDA Telefon:+46(474)10000 E-post till Uppvidinge pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkans demokratiska organisation

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Alla som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt. Under 2001 hölls det första kyrkovalet sedan Svenska kyrkans relationsändring till staten. Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2017. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till och med 2021.

I Uppvidinge pastorat är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften, lämnar förslag på begravningsavgift till kammarkollegiet och fördelar ekonomiska anslag till verksamheten. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna i kyrkorådet.

Kyrkorådet ansvarar för verkställandet av besluten som kyrkofullmäktige fattar och har bland annat det löpande ansvaret för ekonomin, tar fram budgetförslag och utser ledamöterna i utskott och kommittéer.

Varje församling har också ett församlingsråd som inspirerar och utvecklar församlingsarbetet. Kyrkofullmäktige beslutar – efter nomineringsmöten – om ledamöter i församlingsråden.