Foto: Loi Stefansson

Dop, vigsel, begravning

Händelser i livets olika skiftningar, allt från födelse till död är en del av kyrkans liv och arbete. Här kan du söka information om dop i våra kyrkor, vigsel och begravning.

Dop

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

Vigsel

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner. Det är också en möjlighet att inför omvärlden få göra sina band till varandra och kärlekens Gud lite synligare.

Begravning

När någon dör skakas tillvaron i sina grundvalar. Ingenting blir sig längre likt och tillvaron ter sig kaotisk. Ofta behöver man fixa det praktiska, samtidigt som man behöver få tid att sörja den som gått bort. Som kyrka vill vi finnas till stöd och hjälp.