Foto: Henrik Hellgren

Diakoni Nottebäck

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Vi diakoner finns till för människor i alla åldrar och i olika skeenden i livet. Det diakonala arbetet inriktar sig främst inom det sociala arbetet. Vi har tystnadsplikt och dina kontakter med oss kostar ingenting. Vi jobbar pastoralt, men är lokalt placerade med ansvar i respektive församling. Vi erbjuder: Själavård och samtalsstöd Stöd och hjälp vid ekonomiska svårigheter Hembesök Leva vidare grupp och enskilda samtal vid sorg Samtalsgrupper Mötesplatser Samverkan med vårt samhälle

Församlingen startade i början av året en BESÖKSGRUPP.

Vårt samhälle kommer alltid att vara beroende av medkännande människor, som vill ge av sin tid för att möta andra människors längtan efter någon som bara lyssnar.

Är du nyfiken på att vara med?

Vill du vara med och göra skillnad för någon människa i dess vardag?

Hör gärna av dig till ansvarig diakon Yvonne Yngvesson, 0474-12452

 

Skulle du vilja vara med i församlingens övriga frivilligarbete.

Ny som gammal frivillig medarbetare...

Är du nyfiken på någon uppgift i församlingens verksamhet så är du välkommen att vara med.

Vill du ha en praktisk uppgift i ett meningsfullt sammanhang? eller vill du lära känna nya människor? Vill du dela med dig av dina färdigheter?

DU behövs - VI gör det tillsammans!

Kom gärna in i kyrkans hus över en kopp kaffe och prata med ansvarig diakon Yvonne Yngvesson, 0474-12452 

 

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.