Foto: Pixabay by Gerd Altmann

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Året 2020 är inget vanligt år. Läs mer på vår sida om vad vi kan hjälpa till med och hur vi arbetar.

Diakon

Yvonne Yngvesson

Yvonne Yngvesson

Uppvidinge pastorat

Diakon

Prästkandidat/Diakon

Rose-Marie Emilsson

Rose-Marie Emilsson

Uppvidinge pastorat

Jeanette Norrby

Jeanette Norrby

Uppvidinge pastorat

Diakoni assistent

Assistent i församlingsarbete

Sally Svensson

Sally Svensson

Uppvidinge pastorat

Assistent i församlingsarbete

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.