Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppvidinge pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 5, 36430 Åseda Postadress: BOX 80, 36421 ÅSEDA Telefon:+46(474)10000 E-post till Uppvidinge pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni Åseda

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Förebild är Jesus Kristus som ofta kallas ”den förste diakonen”.

Välkommen till våra verksamheter och grupper i Församlingshemmet Åseda: 

Se vår kalender

ONSDAGSTRÄFFEN

En gång i månaden klockan 14.00. Underhållning, kaffe med bröd och lotteri.

samtal som berör

Samtalsgrupp för dig som vill prata om det som berör och känns viktigt. Olika teman varje gång men det kan handla om hur vi hanterar livet, våra relationer och det som inte blev som vi tänkt.

enskilt samtal/själavård

Diakonen finns tillgänglig för detta. Kontakta diakon Rose-Marie Emilsson 0474-12144.

Besöksgruppen

Hjälper till med hembesök, födelsedagskalas, sällskap till tandläkaren mm. Gruppen träffas sista måndagen i månaden. Vill du vara med och hjälpa till eller behöver du ett besök? Kontakta diakon Rose-Marie Emilsson för vidare information. (I samarbete med Röda Korset).

Grupp för anhörigstöd

För dig som vårdar/vårdat en nära anhörig och som önskar finnas i ett sammanhang med människor i liknande situation. (I samarbete med Röda Korset).
För närvarande finns en grupp med namnet Anhörig &
Samtalsgruppen som träffas cirka en gång i månaden.

Mångkulturell mötesplats - MM  

Mångkulturell Mötesplats. Varje måndag, kl.17.00-20.00, möts vi över alla gränser i församlingens barn- och ungdomslokaler! Gemenskap, samtal, fika, biljard, bordtennis eller något sällskapsspel! Här finns många möjligheter att byta erfarenheter och ta del av varandras kultur! För information kontakta Sally Svensson, tel. 072-236 84 28.

en plats och en uppgift för dig som vill engagera dig globalt för människor och länder en bit bort från hemma. För information kontakta Margareta Johansson, tel. 0474-102 33.

Kvinnoträffen

Över språk- & åldersgränser träffas vi för att samtala, handarbeta och fika tillsammans! 

Sorgegrupp/Leva-vidaregrupp 

För dig som förlorat en nära anhörig och som önskar finnas i ett sammanhang med
människor i liknande situation. Vi planerar att träffas första gången den 30
januari och därför behöver du anmäla dig nu! Kontakta diakon Rose-Marie
Emilsson 0474-12144. Gruppen är gemensam för Åseda och Älghult och
alternera mellan de två församlingshemmen på respektive ort.

Syförening

Är du intresserad så hör av dig till Rose-Marie.

Olofsgårdens dagverksamhet:

Allsång

Måndagar kl. 10.30 ojämna veckor.

Högläsning

Onsdagar kl. 14.00-15.00 jämna veckor.

Du är hjärtligt välkommen till alla våra verksamheter! Ta gärna med dig en vän. 

 

 

Församlingsdiakon

Rose-Marie Emilsson

Rose-Marie Emilsson

Åseda församling

Sally Svensson

Sally Svensson

Uppvidinge pastorat

Assistent i församlingsarbete

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.