Någon håller händerna runt en kaffekopp på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakoni Åseda

Din församling finns för dig!

Ingen måste vara ensam ---- det är bara att ringa!

Präster och diakoner i Uppvidinge pastorat finns tillgängliga på telefon för dig. 
I spåren av Corona är vi många som känner oro, ensamhet, ångest och utsatthet. Kanske behöver du någon att prata med om din oro eller bara känna gemenskap.

Vi finns för stöd och omsorg där hjälp behövs.
Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym om du vill. Välkommen att ringa oss!

Yvonne Yngvesson, diakon, 0474-124 52

Jeanette Norrby, diakon, 0474-12477
Ingeborg Wandt, diakon, 0474-124 70
Harald Thuresson, vik. diakon 070-588 20 01
Jan Carlsson, präst, 0474-124 74
Rose-Marie Emilsson, präst, 0474-124 54
Lói Stefansson, kyrkoherde, 0474-124 51

Om du ringer någon av oss och möts av en telefonsvarare så lämna gärna ett meddelande så kan vi ringa upp eller försök igen. Nattetid är du välkommen att kontakta jourhavande präst som du når via SOS alarm 112.

Du kan också gå in på Svenska kyrkans hemsida och söka på Kyrkans SOS. Där finns SOS brevlådan och du kan också ringa SOS telefonen 0771-800 650.

Skulle du vilja delta i en sorgegrupp/leva vidare grupp? Om du förlorat en anhörig eller nära vän kan det vara bra att få prata med någon om sorgen och livet vidare. I pastoratet finns det gemensamma sorgegrupper men också möjlighet att få enskilda samtal. Kontakta diakon Yvonne Yngvesson för mer information.

En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.

Diakonal mottagning

Vi har möjlighet att stödja personer som hamnat i en ekonomisk utsatthet på grund av Coronakrisen. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka som kan söka.

Ansökan ekonomiskt bistånd

Om du behöver söka ekonomiskt bistånd kan du hämta blanketten här nedan.

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.