Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppvidinge pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 5, 36430 Åseda Postadress: BOX 80, 36421 ÅSEDA Telefon:+46(474)10000 E-post till Uppvidinge pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni Älghult

"Ingen ska behöva vara ensam" är mottot för Älghults församlings diakoniverksamhet.

Älghults församling vill skapa mötesplatser för alla som vistas i församlingen.

Det innebär att det finns ett regelbundet gudstjänstliv med gudstjänst i Älghults kyrka, i Fröseke kapell och tillsammans med Alstermo missionsförsamling.

Det innebär också att det finns möjligheter till träffar såsom Öppen Gemenskap, Kaffeträffar, Leva-vidare-grupper, Sommarträffar,  och Besöksgrupp.

Det innebär också möten med den enskilda människan via hembesök, eller samtal på annan plats.
Du är alltid välkommen att höra av dig, eller varför inte komma in till kyrkans gudstjänster, till församlingshemmet ellet till våra grupper...

 

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.

Diakoniassistent

Jeanette Norrby

Jeanette Norrby

Uppvidinge pastorat