Diakoni Älghult

"Ingen ska behöva vara ensam" är mottot för Älghults församlings diakoniverksamhet. I denna Corona-tid är ingenting som det skulle. Men vi utgår ifrån att det kommer att förändras till det bättre, även om det tar tid.

Älghults församling vill skapa mötesplatser för alla som vistas i församlingen.

Det innebär att det finns ett regelbundet gudstjänstliv med gudstjänst i Älghults kyrka, i Fröseke kapell och tillsammans med Alstermo missionsförsamling.

Det innebär också att det finns möjligheter till träffar såsom Öppen Gemenskap, Kaffeträffar, Leva-vidare-grupper, Sommarträffar,  och Besöksgrupp.

Det innebär också möten med den enskilda människan via hembesök, eller samtal på annan plats.
Du är alltid välkommen att höra av dig, eller varför inte komma in till kyrkans gudstjänster, till församlingshemmet ellet till våra grupper...

 

Välkommen till Öppen Gemenskap.

Vi träffas i varm gemenskap, äter god hemlagad mat och bjuder på olika program. Varje gång har vi lotteri! Maten kostar 50 kr. Om du behöver specialkost är vi glada om du berättar det innan så att du kan äta gott och problemfritt (0481-63032).

 

Program hösten 2019

OBS nu onsdagar och söndagar!

Onsdagen den 25 september kl. 12.00. Nils Erik Johansson underhåller

 

Söndagen den 13 oktober, Tacksägelsedagen. Församlingssöndag. Inleds med mässa i församlingshemmet kl. 16.00. Därefter mat och musikquiz med församlingens körer.

Söndagen den 24 november, Domsöndagen. Församlingssöndag. Inleds med mässa i församlingshemmet kl. 11.00. Därefter mat. Jan visar bilder och berättar.

 

 

Varmt välkomna!

Reflektion och Skapande

Mat, reflektion och skapande utifrån en tänkvärd text. Avslutas med bön.

Kl. 17-19 22/10, 12/11,3/12

 

VÄLKOMNA!

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.

Diakoniassistent

Jeanette Norrby

Jeanette Norrby

Uppvidinge pastorat

Mer om Jeanette Norrby

Diakon