Diakoni Älghult

"Ingen ska behöva vara ensam" är mottot för Älghults församlings diakoniverksamhet.

Älghults församling vill skapa mötesplatser för alla som vistas i församlingen.

Det innebär att det finns ett regelbundet gudstjänstliv med gudstjänst i Älghults kyrka, i Fröseke kapell och tillsammans med Alstermo missionsförsamling.

Det innebär också att det finns möjligheter till olika gemenskapsträffar och möten med den enskilda människan via hembesök, eller samtal på annan plats.
Du är alltid välkommen att höra av dig, eller varför inte komma in till kyrkans gudstjänster, till församlingshemmet ellet till våra grupper...

 

Välkommen till Kaffe med vardagssamtal på fredagar  i Älghults församlingshem. Vi träffas mellan kl 14.00-15.30 (ej d 23/6). När det blir fint väder fikar vi utomhus. 

Den 10/6 mellan kl 10-14 finns det möjlighet att gå på loppis i Älghults församlinghem. Det finns fika och lättare lunch att köpa. Inkomsten vi får på maten går till ACT. Skulle du vilja vara med och sälja något så kontakta Camilla 0474-12476 eller Jeanette 0474-12477. Det kostar 20 kr bordet. Välkomna!

Skulle du vilja delta i en sorgegrupp/leva vidaregrupp? Om du har förlorat en anhörig eller en nära vän kan det vara bra att få prata med någon om sorgen och livet vidare. I pastoratet finns det gemensamma sorgegrupper men också möjlighet till  enskilda samtal. Kontakta diakon Jeanette Norrby för mer information.

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.