Diakoni Älghult

"Ingen ska behöva vara ensam" är mottot för Älghults församlings diakoniverksamhet.

Älghults församling vill skapa mötesplatser för alla som vistas i församlingen.

Det innebär att det finns ett regelbundet gudstjänstliv med gudstjänst i Älghults kyrka, i Fröseke kapell och tillsammans med Alstermo missionsförsamling.

Det innebär också att det finns möjligheter till olika gemenskapsträffar och möten med den enskilda människan via hembesök, eller samtal på annan plats.
Du är alltid välkommen att höra av dig, eller varför inte komma in till kyrkans gudstjänster, till församlingshemmet ellet till våra grupper...

 

Välkommen till Kaffe med vardagssamtal på fredagar  i Älghults församlingshem. Vi träffas mellan kl 14.00-15.30 (ej d 23/6). När det blir fint väder fikar vi utomhus. 

Uppvidinge pastorat erbjuder dig som förlorat en livskamrat, vän, syskon eller annan närstående stöd enskilt samtal eller i grupp.

I en samtalsgrupp möter du andra i liknande situation. Samtalsgruppen är enkel och kravlös. Här ryms du, din sorg, dina frågor och dina tårar.

Vi kan inte ta sorgen i från dig, men vi kan hjälpa dig att bära den och trösta dig genom bearbetningsprocessen. Vi träffas vid sex tillfällen. Vi pratar om det som varit, om nuet och om framtiden. Första träffen är den 2 september kl 13-14.  För anmälan eller mer information kontakta diakon Jeanette Norrby 0474-12477.

Vi har tystnadsplikt!

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.