Diakoni Älghult

"Ingen ska behöva vara ensam" är mottot för Älghults församlings diakoniverksamhet. I denna Corona-tid är ingenting som det skulle. Men vi utgår ifrån att det kommer att förändras till det bättre, även om det tar tid.

Älghults församling vill skapa mötesplatser för alla som vistas i församlingen.

Det innebär att det finns ett regelbundet gudstjänstliv med gudstjänst i Älghults kyrka, i Fröseke kapell och tillsammans med Alstermo missionsförsamling.

Det innebär också att det finns möjligheter till olika gemenskapsträffar och möten med den enskilda människan via hembesök, eller samtal på annan plats.
Du är alltid välkommen att höra av dig, eller varför inte komma in till kyrkans gudstjänster, till församlingshemmet ellet till våra grupper...

 

Välkommen till Kaffe med vardagssamtal på fredagar  i Älghults församlingshem. Vi träffas mellan kl 14.00-15.30 (ej den 4 nov). Sista tillfället är 25 november. 

Välkommen till gravsmyckningskaffe den 4 nov i Älghults kyrka. Vi serverar fika mellan kl 10.00-17. 00. Kl 16.00 spelar Elisabeth Ernstig orgelmusik.

Den 26 Oktober är det dags för årets höstfest. Vi äter en matig soppa, lyssnar på silvertonen, lottförsäljning mm. Välkomna!

Den traditionella kransbindarkvällen kommer i år att vara i Nylunds skola den 21 November mellan kl 17-20. Vi äter gott, gör dörrkransar och umgås. Kostnad 200 kr. Anmälan görs till Camilla Åberg 0474-12476 eller Jeanette Norrby 0474-12477.

Välkomna till samtalsgruppen ”när ord möter liv”. Vi träffas mellan kl 17.00- 18.00 i Älghults församlinghem följande tisdagar:  20/9, 18/10, 15/11, 13/12. Vi pratar om en bibeltext utifrån de livserfarenheter vi alla har och vi äter en smörgås i gemenskap.

Skulle du vilja delta i en sorgegrupp/leva vidaregrupp? Om du har förlorat en anhörig eller en nära vän kan det vara bra att få prata med någon om sorgen och livet vidare. I pastoratet finns det gemensamma sorgegrupper men också möjlighet till  enskilda samtal. Kontakta diakon Jeanette Norrby för mer information.

Diakoni

Vad är diakoni?

I Evangeliernas berättelser om Jesus framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens och det diakonala arbetets stora uppgift och utmaning. Diakoni är en av kyrkans huvuduppgifter och hela församlingen skall genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. 

Ordet diakoni betyder ”att tjäna” och är den kristna tron omsatt i praktisk handling, vilket innebär omsorg om människor i livets olika skeden.  Man kan även uttrycka det så att det diakonala arbetet är att vara Kristi händer. Omsorgen om den enskilde och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och utsatta och protestera mot övergrepp. Människors behov avgör vilka behov vi som kyrka behöver tillgodose. 

Rent konkret kan diakonin ta sig uttryck på olika sätt, t.ex. i form av samtal/själavård, hembesök, besök på äldreboenden, olika hjälp-stödgrupper som leva-vidare grupp, anhöriggrupp, besöksgrupp, hjälp med fondansökningar, matinköp, soppluncher och många andra möjligheter till mötesplatser, utbildningsgrupper som bibelstudiegrupper och existentiella samtalsgrupper, nätverksarbete gentemot-och samarbete med andra aktörer i samhället, arbete med flyktingar och asylsökande, m.m.