Foto: Madelen Zander /IKON

Diakoni

Diakoni är att möta människan och dennes utsatthet på den plats och i den situationen där hon befinner sig. Diakonin utgår ifrån allt det som Jesus Kristus gjorde för sina medmänniskor.

Din församling finns för dig!
Ingen måste vara ensam ---- det är bara att ringa!

Präster och diakoner i Uppvidinge pastorat finns tillgängliga på telefon för dig. 
Många känner oro, ensamhet, ångest och utsatthet. Kanske behöver du någon att prata med om din oro eller bara känna gemenskap.

Vi finns för stöd och omsorg där hjälp behövs. 
Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym om du vill. Välkommen att ringa oss!

Jeanette Norrby, diakon, 0474-12477
Yvonne Yngvesson, diakon, 0474-125 52
Jan Carlsson, präst, 0474-124 74
Ola Emilsson, präst, 0474-124 79
Rose-Marie Emilsson, präst, 0474-124 54
Lói Stefansson, kyrkoherde, 0474-124 51

Om du ringer någon av oss och möts av en telefonsvarare så lämna gärna ett meddelande så kan vi ringa upp eller försök igen. Nattetid är du välkommen att kontakta jourhavande präst som du når via SOS alarm 112.

Du kan också gå in på Svenska kyrkans hemsida och söka på Kyrkans SOS. Där finns SOS brevlådan och du kan också ringa SOS telefonen 0771-800 650.

En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.

Diakonal mottagning

Vi har möjlighet att stödja personer som hamnat i en ekonomisk utsatthet på grund av Coronakrisen. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka som kan söka.

Ansökan ekonomiskt bistånd

Om du behöver söka ekonomiskt bistånd kan du hämta blanketten här nedan.