Dataskyddsombudet

Personuppgiftsansvarig (Kyrkorådet) i Uppvidinge pastorat har utsett Ingrid Öhrnberg till Dataskyddsombud. Ombudet kan nås på telefon 0474-12457 eller e-post Ingrid Ohrnberg

Dataskyddsombudet har till uppgift att:

- informera och ge råd inom den egna organisationen om vilka skyldigheter som gäller 
- att bevaka att dataskyddsförordningen följs inom organisationen 
- vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och de registrerade 
- samarbete med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) 
- vara väl insatt i de lagar som gäller för behandling av personuppgifter 
- ha en självständig roll gentemot ledningen