Foto: Joakim Carlström /Ikon

Samtal själavård och bikt

Själavård och samtal hör ihop. Det handlar om samtal som går på djupet. Och det ger möjlighet att lämna över allt som tynger åt Gud. Bikten är också en möjlighet att gå ännu djupare.

Bikt och själavård

Bikten föregås oftast av ett själavårdssamtal med prästen. Bikten är högst personlig och hemlig, med den biktande och en präst som de enda närvarande.

Där får den biktande personlig tillsägelse om Guds förlåtelse, vad man än har att berätta och bekänna. 

Absolut tystnadsplikt

Prästens tystnadsplikt vid själavårdssamtal och bikt är absolut och därför unik i vårt samhälle, prästen är i lag förbjuden att yppa något om ert samtal. Tystnadsplikten gäller endast prästen, inte Dig.

Även diakoner har tystnadsplikt, men inte absolut. I deras fall kan tystnadsplikten brytas av anmälningsplikten, om till exemel om ett barn far illa.

Vem kontaktar jag?

Vill du bikta dig eller om du önskar själavårdande samtal går det bra att kontakta någon av prästerna i respektive församling.

Själavårdande samtal med präst behöver inte leda till bikt. Det är ditt val. Du kan även kontakta våra diakoner för själavårdssamtal.