Meny

Telefon- och besökstider

Välkommen att kontakta oss!

PASTORSEXPEDITION 
Våra församlingar har en gemensam expedition för information och bokningar. Välkommen att kontakta oss per telefon 0474-100 00 eller via e-post: uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se 

Telefon- och besökstider
kl. 10.00 -12.00 måndag, tisdag, torsdag
kl. 14.00 -15.30 onsdag

Information om bokningar av dop, vigslar och begravningar hittar du under rubriken Livets högtider. 

KYRKOGÅRDSEXPEDITION 
Kyrkogårdsexpeditionen tar hand om ärenden och frågor om våra kyrkogårdar, gravar med mera. 
Välkommen att kontakta oss på telefon 0474-484 90.

Telefontider
kl. 10.00 -12.00 måndag, tisdag, torsdag