Telefon- och besökstider

Välkommen att kontakta oss!

PASTORSEXPEDITION och KYRKOGÅRDSEXPEDITION 
Våra församlingar har en gemensam expedition för information och bokningar. Kyrkogårdsexpeditionen tar hand om ärenden och frågor om våra kyrkogårdar, gravar med mera. 

Välkommen att kontakta oss per telefon 0474-100 00 eller via e-post: uppvidinge.pastorat@svenskakyrkan.se 

Telefon- och besökstider
kl. 10.00 -12.00 måndag, tisdag, torsdag
kl. 14.00 -15.30 onsdag (endast pastorsexpeditionen)