Begravningslagen

Begravningslagen är en lag som Sveriges Riksdag beslutat om.

Från 1 maj 2012 inträdde förändringar i begravningslagen som påverkar många och är värda att tänka på.; exempelvis innebär ändringarna att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad 5 KAP 10 § BEGRAVNINGSLAGEN

Ändringar

5 KAP 10 § BEGRAVNINGSLAGEN
Tiden mellan dödsfall och gravsättning alternativt kremering ska vara högst 30 dagar (mot tidigare två månader). Även i fortsättningen kan anhöriga begära anstånd med gravsättning eller kremering hos Skatteverket om särskilda skäl föreligger.  

7 KAP 8 § BEGRAVNINGSLAGEN
En gravrätt kan upplåtas med begränsningar och i sådana fall ansvarar upplåtaren  för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick

7 KAP 12 § BEGRAVNINGSLAGEN
Det införs bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt

7 KAP 20 § BEGRAVNINGSLAGEN
En grav är fredat i 25 år efter senaste gravsättning oavsett om den har återlämnats

7 KAP 36 § BEGRAVNINGSLAGEN
Vad händer med gravstenen efter återlämning av gravrätten

10 KAP BEGRAVNINGSLAGEN
Det tydliggörs att Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret ges Länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Läs gärna mer om vad som gäller enligt begravningslagen på följande länk

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.htm