Foto: Lói Stefánsson

Barn- och familj Nottebäck

Barnverksamhet i Kyrkans hus i Norrhult VT-22
Under rådande omständigheter skjuter vi på gruppstarter till v. 6
Varmt välkomna då!
Tisd.13.00-14.00
 Flickkören F-1 (hämtar och lämnar på fritids)
                                   sång, lek och fika
Tisd.13.00-15.00 Juniorer med musik åk 2-3 (hämtar och lämnar på fritids)
                                   sång, lek, fika, drama och skapande
Torsd. 10.00-12.00 Små och stora, barn 0-6 i sällskap med vuxen.
                                       lek, fika, sångsamling och god gemenskap
Torsd. 13.00-14.00 Gosskören från F-klass (hämtar och lämnar på fritids)
                                       sång och fika
Torsd. 14.15-16.30 Öppet hus åk 4-6
                                      samling, fika, spela spel, pingis, drama och andakt
Torsd. 16.30-17.30 Ungdomskören från åk 4 (ledare kantor Katharina Moberg)
                                      fika, sång och musik

För information eller frågor kontakta Bettan Alexandersson elisabeth.alexandersson@svenskakyrkan.se 076-1466790