Foto: Lói Stefánsson

Barn- och familj Nottebäck

Barnverksamhet i Kyrkans hus i Norrhult VT-24

Tisd.13.30-14.15    Miniorkören F-1 (hämtar och lämnar på fritids)
                                     körsång och lek för barn (start v.3)
Tisd.14.30-16.00    Juniorer med musik åk 2-3 (kan hämta och lämna på                                               fritids) 
                                     körsång, lek, drama och skapande (start v.3)
Torsd.10.00-12.00  Små och stora (Kyrkis) barn 0-6 år i sällskap med vuxen.
                                     lek, fika, skapande, sångsamling och god gemenskap
                                     (start v.3)
Torsd.14.15-16.30  Öppet hus åk 4-6
                                     samling, fika, spela spel, pingis, drama och andakt
                                     (start v.5)
Torsd. 16.30-17.30 Ungdomskör. INFO KOMMER

För information eller frågor kontakta Bettan Alexandersson elisabeth.alexandersson@svenskakyrkan.se 076-1466790