Foto: Lói Stefánsson

Barn- och familj Nottebäck

Barnverksamhet i Kyrkans hus i Norrhult VT-23
Uppdateras i slutet av augusti -23

Tisd.13.30-14.15
   Miniorkören F-1 (hämtar och lämnar på fritids)
                                     körsång och lek för barn
Tisd.14.30-16.00    Juniorer med musik åk 2-3 (kan hämta och lämna på                                               fritids)
                                     körsång, lek, drama och skapande
Torsd.10.00-12.00  Små och stora, barn 0-6 år i sällskap med vuxen.
                                     lek, fika, skapande, sångsamling och god gemenskap
                                     (Slut för terminen, start v.34 ht-23)
Torsd.14.15-16.30  Öppet hus åk 4-6
                                     samling, fika, spela spel, pingis, drama och andakt
Torsd. 16.30-17.30 Ungdomskören från åk 5 
                                     (Ledare kantor Katharina Moberg)                                        
                                     körsång (liten fika först)

För information eller frågor kontakta Bettan Alexandersson elisabeth.alexandersson@svenskakyrkan.se 076-1466790