Älghults församling

I ett skogslandskap med sjöar, skog och gårdar, och små samhällen som Älghult, Alstermo och Fröseke ligger Älghults församling i en typisk Smålandsbygd.

Under pandemin håller kyrkomusiker Elisabeth i Öppen Kyrka med Musik Tisdagar kl 14.00- 15.00 och Torsdagar kl 18.00-19.00. Levande musik, psalmsång- önska gärna musik att framföras- välkommen!

Församlingspräst

Jan Carlsson

Jan Carlsson

Uppvidinge pastorat

BESÖKSADRESS ÄLGHULTS FÖRSAMLING

Församlingshemmet
Högsbyvägen 7
364 95 ÄLGHULT