En ny diakon och fyra nya präster till Uppsala stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi ställde tre frågor till de diakon- och prästkandidater som ska vigas i Uppsala domkyrka den 16 januari hur de tänker kring vigningen och sina framtida yrkesliv. Här kan du läsa vad de svarade.

Den 16 januari kl 11.00 är det diakon- och prästvigning i Uppsala domkyrka och en diakon och fyra präster vigs till tjänst av biskop Karin Johannesson.

Marie nordenstorm, prästkandidat

 1. Varför ville du bli präst i Svenska kyrkan?

  Jag tror på kraften i språket och i riten. Jag vill ge vidare av det jag själv fått.
 2. Vad har du för känslor inför vigningen i domkyrkan?

  Det ska bli roligt!
 3. Vad ser du mest fram emot i arbetet som präst?

  Jag ser fram emot att lära mig mer om vårt samhälle, hur människor fungerar och hur de har det. Jag ser också fram emot att lära mig mer om kristen tro och Bibeln. 

Marie kommer efter vigningen att tjänstgöra i Sigtuna församling

Hannes Huusko, prästkandidat

 1. Varför ville du bli präst i Svenska kyrkan?

  För att det verkar vara så otroligt roligt och meningsfullt.
 2. Vad har du för känslor inför vigningen i domkyrkan?

  Det är en stor dag och känslorna är många. Det är självklart lite pirrigt men framförallt en enorm glädje att få vigas till tjänst i Svenska kyrkan.
 3. Vad ser du mest fram emot i arbetet som präst?

  Oj, det är mycket! Jag längtar bland annat efter att fira gudstjänst, träffa konfirmanderna, sjunga psalmer på äldreboende och möta människor kring livets stora händelser. Men framförallt längtar jag nog efter att ingå i ett sammanhang och tillsammans vara församling. 

Hannes kommer efter vigningen att tjänstgöra i Helga Trefaldighets församling

Irja Carlsson, diakonkandidat

Foto: John Persson
 1. Varför ville du bli diakon i Svenska kyrkan?

  Jag har jobbat som lärare och rektor och trivts bra med det, men har känt en längtan efter att jobba med människor i en annan roll. Som diakon får jag möta människor utan att bedöma prestationer, och istället möta människor där de är och i Guds utgivande kärlek till alla människor och allt skapat som är drivkraft och motivation till församlingens diakonala arbete.
 2. Vad har du för känslor inför vigningen i domkyrkan?

  Äntligen är det dags! Jag har varit på väg mot vigning i många år men nu är det dags! Jag är tacksam över att få den här möjligheten och känner förväntan inför att gå in i tjänst som diakon.
 3. Vad ser du mest fram emot i arbetet som diakon

  I inledningsorden vid diakonvigningen sägs: ”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synligt i världen”. Jag tror att kyrkan genom handling genom det diakonala arbetet har en möjlighet att nå människor som inte går i kyrkans traditionella verksamhet och gudstjänster. Alla som är engagerade i en församling har ett diakonalt ansvar. Det kan inte vila ensamt på diakonen. Jag ser fram emot att vara en del i de arbetet och att få arbeta i Söderala pastorat. 

Irja kommer efter vigningen att tjänstgöra i Söderala pastorat

Mattias Granfrid, prästkandidat

 1. Varför ville du bli präst i Svenska kyrkan?

  Jag tycker om att mötas kring det som på djupet känns meningsfullt. I min tro och i kyrkan har jag fått utrymme att reflektera kring många frågor om livet, hitta en plats att växa in i olika uppdrag och en gemenskap att inspireras av och brottas med. Jag vill gärna vara en del i att som präst stötta andra i sina vägar i tron och livet.
 2. Vad har du för känslor inför vigningen i domkyrkan?

  Det känns roligt, nervöst och spännande att vigas till präst.
 3. Vad ser du mest fram emot i arbetet som präst?

  Jag ser särskilt fram emot de existentiella samtalen som kan växa fram i olika möten i kyrkan och att fira gudstjänst.

  Mattias kommer efter vigningen att tjänstgöra i Almunge pastorat

Heiner Helm, prästkandidat

 1. Varför ville du bli präst i Svenska kyrkan?

  För att möta människor i livets alla skeenden och peka på hoppet och trösten som finns i Jesus Kristus.
 2. Vad har du för känslor inför vigningen i domkyrkan?

  Glädje, tacksamhet och förväntan.
 3. Vad ser du mest fram emot i arbetet som präst?

  Att få ”fullt mandat” i de sammanhangen där jag redan har varit aktiv i i ett och ett halvt år, dvs. ungdomsarbetet i Lötenkyrkan och Gamla Uppsala församling – att fira mässa med ungdomar och konfirmander har varit en särskilt längtan under det senaste året.

Heiner kommer efter vigningen att tjänstgöra i EFS Mittsverige/Lötenkyrkan