Foto: Lilla produktionsbolaget

Stiftsgården satsar för framtiden

Den 15 juli 2020 stänger Stiftsgården i Undersvik för att renovera, bygga om och utveckla verksamheten. Förändringsarbetet beräknas vara klart i slutet av nästa år och en nyöppning av gården planeras till januari 2022.

Hösten 2019 inleddes ett omfattande utvecklingsprojekt på Stiftsgården i Undersvik för att skapa ekonomisk bärkraft på sikt. Den ursprungliga planen var att utveckla i etapper och samtidigt hålla gården öppen för besökare, men COVID-19 pandemin har tvingat fram andra åtgärder.

– Som situationen är nu och bedöms vara under resten av året får gården inga intäkter, men fortsätter att kosta. Stiftsstyrelsens arbetsutskott har därför som avsikt att fatta det svåra beslutet att stänga ner verksamheten helt och lägga alla resurser på utvecklingsprojektet. Det fina med det är att vi snabbare kan nyöppna gården, men den tunga baksidan är att vi får säga upp nuvarande medarbetare på grund av arbetsbrist, säger Katarina Olofsgård, tillförordnad stiftsdirektor för Uppsala stift.

 

En noga planerad process har skapats för att på bästa sätt ta hand om gårdens medarbetare i samband med uppsägningen. En dialog har inletts med var och en, arbetsförmedlingen är kontaktad och Kyrkans Trygghetsråd har kopplats in.

När det blir klart kommer gården bli ett ännu populärare resmål hos våra återkommande gäster samt locka nya besökare, det är jag övertygad om

Katarina Olofsgård, tf. stiftsdirektor Uppsala stift

– Det är klart att jag önskar att vi inte behövde gå igenom det här, några av oss har jobbat ihop i mer än 20 år. Alla medarbetare var förstås medvetna om att en gård utan gäster innebär ekonomiska problem. Jag är dock tacksam över de generösa uppsägningsvillkor och utvecklingsstöd som erbjuds via Kyrkans Trygghetsråd, uttrycker Ingrid Olofsson, chef för stiftsgården.

 

Gården stänger verksamheten den 15 juli 2020 och öppnas igen januari 2022, vilket ger en utvecklingsperiod om 17 månader.

– Den stora satsning vi gör kräver sin tid. Byggplaneringen är ännu inte klar och vi vet alla hur svårt det är att driva stora projekt utan förseningar. Därför har vi lagt in extra marginal, förklarar Katarina Olofsgård.

– När det blir klart kommer gården bli ett ännu populärare resmål hos våra återkommande gäster samt locka nya besökare, det är jag övertygad om, avslutar Katarina Olofsgård.

 

För bokningar som gäller från januari 2022 kontakta Ingrid Olofsson, chef för stiftsgården.

Katarina Fägerhall Olofsgård

Uppsala stift

Stiftsdirektor

Ingrid Olofsson

Uppsala stift