Foto: Emelie Petersson /Uppsala stift

Ny vandringsled invigdes

Nyhet Publicerad

I fredags invigdes den delen av pilgrimsvandringen S:t Olav waterway som heter vikingaleden av Uppsala stifts biskop Karin Johannesson och kardinal Anders Arborelius. Vikingaleden börjar i Grisslehamn går upp till Älvkarleby.

S:t Olavs waterway startar i Åbo, Finland och sträcker sig hela vägen till Trondheim i Norge. Det är den första pilgrimsleden som går både på vatten och på land. Den åländska galeasen Albanus hade seglat sträckan mellan Åland och Grisslehamn och fanns på plats vid invigningen.  

Invigningen inleddes med en ekumenisk gudstjänst på hotell Havsbaden i Grisslehamn där kardinal Anders Arborelius inledde och sedan reflekterade representanter från de olika kyrkliga samfunden och vana pilgrimsvandrare kring pilgrimens sju ledord; frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Biskop Karin avslutade gudstjänsten med en reflektion kring ”Pilgrims vandring i en ny tid”. 

Invigningen fortsatte sedan vid vandringledens startpunkt genom att knyta ihop sex stycken rep till en stor knop, repen skulle representera banden mellan Finland, Sverige och Norge samt de olika religiösa inriktningarna. Efter invigningen påbörjades vandringen mot Häverö kyrka.