Meny

Biskopen välkomnades till stiftet

På annandag påsk välkomnades biskop Karin Johannesson till Uppsala stift under mottagningsgudstjänsten i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle.

Domprost Annica Anderbrant ledde mottagandet inför en välfylld kyrka. Medverkade gjorde även kontraktsprosten i Gästriklands kontrakt Jan Anders Jansson, Gävle pastorats kyrkoherde Karin Sarja och representanter från Svenska kyrkans unga och stiftskansliet. Körsångare från Svenska kyrkan i Gävle under ledning av Joakim Andersson och Ellen Weiss, Brasskvintett och Organist Per Ahlman medverkade också. 

Biskop Karin predikade om sitt valspråk ”Kristus förkunnar vi”

”Kristus själv förkunnar ett vi genom att ge oss ett uppdrag som ingen av oss kan utföra på egen hand. Vi hör ihop i detta vi – vare sig vi vill det eller inte. Och det är mitt i den ivrigt diskuterande lärjungeskaran – där olika perspektiv bryts mot varandra – som Jesus framträder påtagligt, synligt och hörbart.”  Biskop Karin Johannesson

Här kan du läsa hela predikan. 

Efter gudstjänsten bjöds det in till mingel i Gävle konserthus med möjlighet att träffa biskopen och framföra hälsningar.