Rundan kring Bälinge och Vattholma

Ett kanske inte helt rättvisande namn men det är så nära vi kan komma - och så får Vänge hänga med på en runda.

Det finns gott om kyrkor i området norr och nordväst om Uppsala och här har vi samlat åtta kyrkor i en intensiv runda.

  • Tensta kyrka - ”Den heliga Birgittas liv som 600 år gammal serietidning”
  • Lena kyrka - ”En skånsk Jesus i Lena känner sig lite förvirrad”
  • Ärentuna kyrka - ”Sankt Leonard och den mystiska mästaren i Ärentuna”
  • Jumkils kyrka - ”Anna på pilgrimsfärd söker stöd av kvinnliga helgon”
  • Bälinge kyrka - ”Nathan Söderblom tröstas av Maria i altarskåpet”
  • Åkerby kyrka - ”Livets ikon”
  • Börje kyrka - ”Vikingastenen i muren”
  • Vänge kyrka - ”Nådastolen - ett klassiskt motiv av en klassisk konstnär”

Installera Storyspot

Storyspot är en fristående app för mobiltelefon. För att ta del av berättelserna behöver den finnas installerad på din mobiltelefon.

Ladda ner Storyspot här:

Storyspot för Android

Storyspot för iOS/iPhone