Dannemorabygdens lilla runda

En koncentrerad bruksrunda med fokus på fyra kyrkor i Dannemorabygden

Uppländska bruksorter i koncentrat med spännande historier!

  • Films kyrka - ”En okänd kärlekshistoria med värdefulla gåvor”
  • Dannemora kyrka - ”Rosenkransmadonnan, den innerliga och mystiska traditionen”
  • Österbybruks kyrka - ”Josef från Arimatala, en resa från Jerusalem till Österbybruk”
  • Morkarla kyrka - ”Livshjulet, om människans makt och maktlöshet”

Installera Storyspot

Storyspot är en fristående app för mobiltelefon. För att ta del av berättelserna behöver den finnas installerad på din mobiltelefon.

Ladda ner Storyspot här:

Storyspot för Android

Storyspot för iOS/iPhone